It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?

Satın Alma Koşulları

ORS: SAM 021 ( Rev: 00) GENEL SATINALMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : İşbu sözleşme aşağıdaki şartlar ile taraflar arasında imza edilmiştir. (Bundan sonra “Tedarikçi” olarak anılacaktır) Ve  (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır) AMAÇ İşbu sözleşme; ........’nin ORS’ye aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar doğrultusunda malzeme ve/veya hizmet tedarik edeceğini kabul etmesi amacını taşır . 1 GEÇERLİLİK SÜRESİ, DEĞİŞİKLİKLER VE BU SÖZLEŞMENİN KISMİ GEÇERSİZLİĞİ 1.1 İşbu sözleşme tedarikçi ile yapılacak her türlü malzeme ve hizmet alımları için geçerlidir. İşbu sözleşme zaman zaman güncellebilecek olup, ilgili revizyonlar sipariş mektubunun veriliş tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 1.2 Alıcı tarafından gönderilen siparişlerin kabulü ve tedarikçinin sevk ettiği ürünlerin kabulü ancak bu sözleşmenin şartlarına göre yapılır. Her türlü değişiklik ve/veya ilave, taahhütlü mektup, fax, veya email aracılığı ile yazılı olarak bildirilecektir. 1.3 Sözleşmede yasal olarak geçersiz sayılacak koşul veya hükümlerin ortaya çıkması durumunda, sözleşmeye konu olan taraflar geçersiz maddeleri aynı ticari koşullarda görüşüp yeniden hazırlarlar. Bu esnada sözleşmenin kalan kısmı bu durumdan etkilenmeyecek olup; tamamen geçerli olacaktır. 2 SİPARİŞİN VERİLMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ (SATINALMA SİPARİŞİ) 2.1 Sevkiyatlar, verilen siparişe ve sevkiyat gerekliliklerine uygun olacak şekilde yapılmalıdır. Sözlü veya telefon ile bildirilen siparişlerin geçerliliği yazılı olarak teyit edilmelidir. Tüm sözlü anlaşmalar ve değişiklikler alıcıya yazılı olarak bildirilecektir. Sipariş edilen miktarın kabulü Alıcı ORS: SAM 021 ( Rev: 00) tarafından yapılacaktır. Sipariş miktarının düşürülmesi veya arttırılması ancak ilgili sevkiyattan önce Alıcıdan onay alarak yapılmalıdır. 2.2 Özel sevk tarihleri kararlaştırıldığında, Tedarikçi, talep edilen malzemeleri sevkiyat planında belirtilen termine uygun olarak zamanında sevk etmelidir. Sevk miktarının, alıcı tarafından arttırılması ya da düşürülmesi her zaman için mümkün olabilir. 2.3 Alıcı tarafından verilen her sipariş yazılı olmalıdır ve en az aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir: - Ürün tipi (leri) ve kısa tanımı - Fiyat - Miktar - Sevk Tarihi - Ödeme koşulları - Sevkiyat şekli 2.4 Tedarikçi, anlaşmaya konu olan siparişi; işleme alarak ya da yerine getirerek ya da itiraz etmeden onaylayarak kabul etmiş sayılır. 2.5 Eğer Tedarikçi 2 işgünü içerisinde siparişi kabul ettiğini yazılı olarak bildirmezse; Alıcı siparişi istediği anda iptal etme hakkına sahiptir. 3 FİYAT, SEVKİYAT, PAKETLEME 3.1 Anlaşılan fiyatlar kesindir. Paketleme masrafları fiyat (lara) dahildir. Fiyatlara KDV dahil değildir. Tedarikçi talebi ile, anlaşılan sevk tarihinden önce sevkiyat yapılsa bile, ödeme vadesi anlaşılan sevkiyat tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 3.2 Tedarikçi malzemeleri; mevcutta var ise; güncel spesifikasyon ve resimlere göre sevk etmelidir. Test sertifikaları, fatura, paketleme listesi gibi sevk evraklarında ve bütün yazışmalarda satınalma sipariş no. ve ilgili resim numarası/tip tanımı kesinlikle belirtilmelidir. Malzeme sertifikaları ve/veya muayene sertifikaları her sevkiyat için hazırlanmalı ve kalite@ors.com.tr email adresine bir kopya gönderilmelidir. Malzeme Alıcının adresine ulaşana kadar (eğer nakliye tedarikçi tarafından ayarlanıyor ise) ve bunun yanında yükleme ve boşaltma (eğer nakliye alıcı firma tarafından ayarlanıyor ise) Tedarikçinin sorumluluğundadır ve herhangi bir kalite problemi ve muhtemel kayıplar Tedarikçiye aittir. 3.3 Malzemeler, sevkiyat esnasında oluşabilecek darbe ve dış etkilerden zarar görmeyecek şekilde paketlenmelidir. Bu kapsamda; Tedarikçi, yalnızca Alıcının paketleme spesifikasyonuna uygun, çevreye uyumlu ve zararlı olmayan olan paketleme malzemelerini kullanabilir. Eğer, sevkiyatta tahta / ahşap malzeme kullanılıyorsa; kullanılan paletler “International Trade Organizations ISPN 15” standartınına göre ısıl işlemden geçirilerek dezenfekte edilmeli ve paletler üzerine ısıl işlem markalaması yapılmalıdır. İstenmesi durumda, paletlerin ısıl işlemden geçirildiğini belgeleyen sertifikalar alıcıya sunulmalıdır. 4 FATURA VE ÖDEME ORS: SAM 021 ( Rev: 00) 4.1 Faturalar ve diğer tüm sevkiyat dökümanları Alıcıya sevkiyat sonrası hızlı bir şekilde teslim edilmelidir. Parça no, sipariş no, adet ve fiyat faturada belirtilmelidir. Üzerinde ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin olmadığı faturalar için ödeme yapılmayacaktır. 4.2 Eğer tedarikçi ile yapılan ayrı bir anlaşma yok ise; ödeme Genel Ticari İlkelere göre yapılacaktır. Numune üretimi ve seri üretim için ortaya çıkan kalıp ücretleri Alıcının Kalite Müdürlüğü’nün ilgili numune ya da seri üretimi kabul etmesinden sonra yapılır. Test, deneme ve numune üretimi için ayrı bir anlaşma gerekmektedir. Numunelerin red olması ve spesifikasyon içerisindeki istenen şartların yerine getirilmemesi durumunda, ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Ancak alıcı peşin ödeme yapmış ise; Tedarikçi ödenen miktarı iade etmek ve peşin ödenen meblağı Alıcının banka hesabına aktarmak zorundadır. 5 KALIP VE TAKIMLAR 5.1 Alıcının spesifikasyonuna, resmine, planına, talimatlarına ve teknik isteğine ve genel olarak Alıcının “know how”una göre dizayn edilen özel üründür. Tedarikçi, bu ürünü Alıcı haricinde üçüncü şâhıslara anlaşma süresince ve anlaşma bitiminden itibaren 10 yıl içinde satmamayı kabul eder. 5.2 ORS’ye ait tüm takım kalıpları, test ve ölçme aparatları kesinlikle sahibinin ismine veya ORS tarafından belirtilmiş özel bir isteğe göre tanımlanmalıdır. Belirlenen gereklilikleri karşılamak için takımların bakımı ve yenilenmesi tamamen tedarikçinin mali sorumluluğu altındadır. 6 TERMİN , ÖZEL SEVKİYAT, SEVKİYAT GECİKMESİ 6.1 Tedarikçi ile Alıcı arasında anlaşılan teslim süresi geçerlidir. Eğer, Tedarikçi üretim, hammalzeme temini, sevk tarihine uyum konularında sıkıntı yaşayacağını öngörür ise ya da tedarikçinin istenilen kalitede ve zamanında sevkiyat yapmasını engelleyecek benzer durumlarda, Tedarikçi Alıcının Satınalma Müdürlüğüne derhal bilgi vermelidir. 6.2 Eğer, tedarikçi teslim zamanına uymazsa, Alıcı herhangi bir bilgilendirme yapmadan sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Alıcı sevkiyatın anlaşılan sevk tarihinden ileri bir tarihte yapılmasını kabul etse bile, geç sevkiyattan ötürü doğacak tazminat için alıcının tazminat talebi geçerliliğini kaybetmeyecektir. 6.3 Tedarikçiden kaynaklanan bir gecikme olması durumunda, geciken her hafta için alıcı, hiçbir mazaret kabul etmeksizin, sipariş miktarının %2’si kadar bir gecikme cezası uygulayabilir. 6.4 Alıcı anlaşılan sevk tarihinden önce gönderilen sevkiyatı red etme hakkına sahiptir. Eğer, Alıcı erken sevkiyatı kabul ederse, Tedarikçiden taşıma ve depolama masraflarını talep etme hakkına sahiptir. 7 MÜCBİR SEBEP (FORCE MAJEURE) 7.1 Doğal afet, grev, hükümet, kanun ve yasa değişiklikleri gibi daha önceden kestirilemeyen özel durumlarda, tedarikçi, yalnızca bu dönem için anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Mücbir sebep ilan eden taraf, derhal diğer tarafa yazılı olarak bu durumu bildirmelidir. Bu durum sevkiyat gecikmelerinde de geçerlidir. Bu durumda, Alıcı siparişi tamamen iptal etme hakkına sahiptir. 8 TEKNİK DEĞİŞİKLİKLER ORS: SAM 021 ( Rev: 00) 8.1. Alıcı sözleşme imzalandıktan sonra bile teknik resimlerde ve spesifikasyonda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Alıcı teknik değişikliği taslak resim veya spesifikasyon ile talep edebilir. Tedarikçi revize edilmiş resim ya da spesifikasyonu aldıktan sonra (7) yedi işgünü içerisinde ilgili resim ve/veya spesifikasyonu inceleyerek yapılan revizyon ile ilgili cevap vermelidir. Tedarikçi gerekli değişikliği gereken süre zarfında uygulamaya almalıdır. Teknik değişiklikler sonucu özellikle sevkiyat tarihi, ilave ve azaltılmış masraflarla ilgili olarak oluşabilecek sonuçlar karşılıklı olarak değerlendirilmelidir. Eğer makul süre içinde anlaşma sağlanılamazsa Alıcı oluşabilecek sonuçların ihtiyatlarını belirleme hakkına sahiptir. 8.2. Tedarikçi, kendisinin ya da altyüklenicisinin üretim prosesindeki ve üretim yerindeki değişiklikleri, bunun yanında kendisi ya da altyüklenicisi tarafından kullanılan hammalzemede yapılan değişiklikleri Alıcıya derhal bilgi vermelidir. Alıcının yazılı onayı olmadan ilgili değişiklikler tedarikçi tarafından yapılamaz. Söz konusu değişikliklerden doğacak tüm masraflar Tedarikçi tarafından karşılanmalıdır. 8.3. Tedarikçi, sözleşmeli ürünler üzerinde gerek gördüğü ya da yapılmasını tavsiye ettiği değişiklikleri Alıcıya bildirmek zorundadır. Tedarikçi değişiklikleri Alıcının yazılı onayı olmadan uygulayamaz. 9 TETKİK VE BİLGİLENDİRME 9.1 Alıcı tarafından talep edildiğinde, Tedarikçi alıcıya temin ettiği ürünlerin üretim yerini, kontrolünün yapıldığı yeri ve test yerini Alıcıya göstermek zorundadır. Gerekirse, Alıcı ve alıcının müşterisi beraber Tedarikçinin tesisini tetkik edilebilir. 9.2 Alıcı talep ettiğinde, Tedarikçi üretiminde kullandığı bütün malzemeler hakkında gerekli bilgileri sunmalıdır. Değişiklikler ile ilgili alıcı bilgilendirilmeli ve alıcının onayı alınmalıdır. Onay alındıktan sonra üretim prosesine devam edilmelidir. Tedarikçi sevkiyat ile beraber bütün tiplerle ilgili risk uyarılarını ve ürün kullanımı (sevkiyat, uygulama ve proses) ile ilgili talimatları ilave etmelidir. 10 ALT SÖZLEŞME Alıcıdan yazılı onay almadan, siparişlerin başka bir tedarikçiye yönlendirilmesi mümkün değildir, alt sözleşmenin alıcı tarafından tespit edilmesi durumunda, sözleşme tamamen veya kısmen feshedilir ve alıcı zararları talep etme hakkına sahiptir. 11 SÖZLEŞMENİN FESHİ Yasal fesih haklarına ilave olarak, Alıcı sözleşmeli ürünlerin tedariği için yapılan işbu genel satınalma sözleşmesi ve/veya taraflar arasında yapılan herhangi bir anlaşmayı yazılı bildirimde bulunarak feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi aşağıdaki maddeleri içerir: 11.1Sözleşmeli ürünlerde, Alıcının ihbarına rağmen, Tedarikçiden kaynaklı, iki veya daha fazla sayıdaki sevkiyatlarda gecikme yaşanması durumundaki tedarikçi hatası; 11.2Tetkik sırasında sözleşme kapsamındaki ürünlerin üretiminde, Alıcı tarafından belirlenmiş kalite standartlarına uygunsuzluğun tespit edilmesi durumundaki tedarikçi hatası; ORS: SAM 021 ( Rev: 00) 11.3 Tedarikçi, işbu sözleşmeden doğacak borç ve taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde Alıcı bu sözleşmeyi tek yanlı feshedip varsa alacaklarının tamamını indirim bedellerini de ilave ederek tahsil etme hakkına sahiptir; 11.4Tedarikçinin mülkiyet ya da yönetimindeki önemli değişiklik; veya 11.5Tedarikçinin bir malzeme ile ilgili sözleşmeden doğan tüm zorunluluklarının gizlilik ilkesi de dahil ihlali. 12 KALİTE, DÖKÜMANTASYON Tedarikçinin kendi kalite sistemi bulunmalıdır. Her 3.taraf tetkik ve sertifika sonuçlarından Tedarikçi Alıcıyı bilgilendirmeli ve her zaman alıcıya sistem, proses ve ürün tetkiki imkânını vermelidir. Tedarikçi bütün sevkiyatlarda tanınmış teknik kurallara, güvenlik talimatlarına ve teknik spesifikasyonlara uymayı kabul eder. Ayrıca, tedarikçi her sevkiyattan önce malzemelerin son kontrolünü yapmalıdır. 13 GİZLİLİK, REKLAMASYON 13.1 Tedarikçi ve Alıcı, sözleşme süresince, diğer tarafın dokümanlarını, resimlerini, teknik bilgilerini gizlilik prensibi içerisinde ele alarak, bilgilerin gizli tutulmasını sağlayacaklardır. Gizlilik anlaşmasının yalnızca aşağıdaki durumlarda geçerliliği bulunmamaktadır. Bunlar; - Toplum tarafından genel olarak bilinen, - Daha önceden bilinen bilgilerin delil olarak kullanması, - Devlet Daireleri tarafından istenilen bilgilerdir. 13.2İşbu sözleşmenin imzalanması Tedarikçi tarafından gizli tutulacaktır. Alıcının yazılı onayından sonra ancak reklamasyon malzemesi olarak kullanılabilir. 14 GARANTİ, SORUMLULUK 14.1Tedarikçi sevk edilen ürünlerin anlaşılan spesifikasyonlara göre olduğunu garanti eder, ürünler asıl amaçları için uygun olmalı veya bazı özel amaç veya belirtilmiş kalite veya karakteristiklere sahip olmalıdır. Tedarikçi, ayrıca sevk edilen ürünlerin Sözleşme şart ve koşullarına, en son tekniklere, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslar arası anlaşmalara göre uygun olduğunu garanti eder. Mevcut spesifikasyonlarında olağanüstü hallerde değişiklik gerekiyorsa Tedarikçi, Alıcıdan önceden yazılı onay temin etmelidir. Bu durum Tedarikçinin onay alma anlamında sorumluluğunu kısıtlamamalıdır. 14.2Tedarikçi, Alıcının ihtiyaçları ile ilgili yaşanan uygunsuzluğu derhal alıcıya yazılı olarak bildirmelidir. 14.3Tedarikçi sevkiyatlarında teknik ve ekonomik olarak uygun malzeme ve çevreye uyumlu prosesler kullanılmalıdır. Tedarikçi, ürünlerin ve paketleme malzemelerinin çevre mevzuatına uygun ve dönüşümlü olarak kullanılabilir güvencesini alıcıya vermek zorundadır. Tedarikçi, Alıcının isteği doğrultusunda, tüm ürünlerin sevkiyatında sertifika ibraz etmek zorundadır. 14.4 Gelen üründe bir hasar ortaya çıkması durumunda alıcının mevcut partiyi red etme süresi malzeme tesliminden sonra 36 aydır. Alıcının giriş ambarında gelen malzemeler Alıcının giriş ORS: SAM 021 ( Rev: 00) kontrol prosedürüne göre; yalnızca malzeme tipi, miktarı ve sevkiyat hasarları olup olmadığı yönünden kontrol edilir. Alıcının daha detaylı bir kontrol yapması konusunda bir zorunluluğu yoktur. Giriş kontrolde tespit edilen tüm hatalar tedarikçiye hemen bildirilmelidir. 14.5Alıcı tarafından üretime (imalat ve montaj) başlamadan önce hasar tespit edildiği takdirde, tedarikçiye ilk önce seçme yapma imkanı verilir, hasarlı ürünler düzeltilir veya hasarsız ürünlerle değiştirilir. Tedarikçi tüm düzeltici proses veya hasarlı ürünlerin değişiminden kaynaklanan masrafları karşılamakla yükümlüdür. Bu durumda, özellikle nakliye, işçilik, malzeme, genel masraf, demontaj ve montaj, seçme ve hasarlı ürünlerin iadesindeki tüm masraflar dikkate alınabilir. Çok acil durumlarda Alıcı, Tedarikçiye bilgi vererek hasarlı ürünlerin düzeltilmesi işlemini üçüncü şahsa yaptırabilir ve düzeltme işlemi bedeli tedarikçiye fatura edilir. Böyle bir müdahale tamamen Alıcının zararını önlemek ve azaltmak için yapılmış olup, ayrıca, doğacak tazminat talebini önlemek için yapılmaktadır. 14.6 Eğer, Tedarikçi tarafından uygun olmayan ürünlerin sevkiyatı Alıcının uyarılarına rağmen devam ederse sözleşme iptal edilir. 14.7 Alıcı Tedarikçiye derhal uygun olmayan ürünleri değişim için iade etmelidir. 14.8 Tedarikçinin tesisinde oluşabilecek herhangi bir sıkıntı / eksiklik derhal Alıcıya bildirilmelidir. 14.9 Tedarikçinin sevk ettiği ürünün neden olduğu bir hasardan dolayı, Alıcıya karşı bir tazminat talebi var ise; zarara tedarikçi tarafından sözleşme dahilinde sevk edilen hatalı ürünün sebep olması durumunda, Tedarikçi Alıcının tazminat yükümlülüğünün ortadan kalkması ve Alıcının zarara uğratılmaması konusunda yükümlüdür. 14.10 Madde 14.9’un gerçekleşmesi durumunda, tedarikçi ortaya çıkan tüm masrafları ve yasal işlem veya geri çağırmadan doğan tüm giderleri karşılamak zorundadır. 14.11 İlave olarak tüm kanuni hükümler geçerlidir. 14.12Sözleşme dahilinde Tedarikçi tarafından sevk edilen ürünlerde ortaya çıkan bir hata sonucu bütünüyle ya da kısmi olarak geri çağırma kampanyasını başlatmadan önce, Alıcı Tedarikçiye bilgi verecek ve Tedarikçinin mevcut kampanya içerisinde yer almasına ve kampanyanın en etkin şekilde uygulanması konusunda görüşlerini paylaşmasına izin verecektir. Sözleşme dahilinde Tedarikçi tarafından hatalı ürün sevk edilmesi sonucu ortaya çıkacak geri çağırma durumunda, Tedarikçi geri çağırma masraflarını ödemek zorundadır. 15 RISKLERIN AZALTILMASI, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARI 15.1 Tedarikçi işbu sözleşme kapsamındaki ürünlerin kayıp, zarar ve yasal sorunlarıyla ilgili sorumludur. 15.2 Alıcı ve Tedarikçi risklerle ve uygunsuzluklarla ile ilgili olarak birbirlerine bilgi vermelidirler. Taraflar herhangi bir tehlikeyi önlemek için işbirliği içerisinde çalışarak düzgün bir prosesi garanti ederler. 15.3Tedarikçi ürünlerin sorumluluğu ve geri iadesi, kurulum ve taşıma maliyetleri, ölçüm ve ayıklama maliyetleri ve motorlu araçlar geri çağırma maliyetleri ile ilgili olarak yeterli sigortaya ORS: SAM 021 ( Rev: 00) sahip olmalıdır. Alıcının talebi üzerine, Tedarikçi sahip olduğu sigorta kapsamını kanıtları ile beraber müşteriye sunmalıdır. 16 UYUŞMAZLIK Bu anlaşma ile bağlantılı ortaya çıkan tüm ve her türlü uyuşmazlıklar ile ilgili münhasır yargı hakkı ve yetkisi Ankara / Türkiye’dir.. İhtilaf vukuunda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetklidir. Mahkeme kararları kesin olup; her iki tarafı bağlayıcı niteliktedir. YUKARIDAKİ HUSUSLAR NETİCESİNDE, bu anlaşma çift taraflı olarak yürürlüğe konmuş olup her bir taraf aşağıda belirtilen tarihte ilgili anlaşmadan bir kopya alacaktır. Alıcı….: Tedarikçi:…… [ tarih ] [ tarih ] İmza İmza ORS [ ]